Despre

Acasa

Despre proiect

DSC07564-scaled.jpg
4-scaled.jpg
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL CARAS-SEVERIN/REGIUNEA VEST, ÎN PERIOADA 2014-2020 - Cod SMIS 2014+154131

Compania de apă AQUACARAȘ S.A. în calitate de Beneficiar al Proiectului „Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul CarașSeverin/Regiunea Vest, în Perioada 20142020” , a semnat în data de 23.12.2022 Contractul de finanțare nr.1781, prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă”, Cod SMIS 2014+154131”.

Valoarea totală a Proiectului este de 1.003.485.868, 57 (lei), din care cofinanțarea Uniunii Europene este de 675.477.678, 82 (lei).

DATA DE ÎNCEPUT A PROIECTULUI: 23.12.2022

DATA DE FINALIZARE: 31.12.2025

Proiectul se încadrează în Axa prioritară 3 a POIM – Obiectivul Specific (OS) 3.2  – „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

Obiectivul general al Proiectului este de a contribui la dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin, având în vedere respectarea obligațiilor asumate de România în cadrul procesului de aderare și post-aderare, privind conformarea cu angajamentele privind implementarea Directivei 91/271/CE privind colectarea și tratarea apelor uzate urbane și a Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

ARIA DE PROIECT

Investițiile propuse în cadrul Proiectului vor fi amplasate într-un areal geografic care cuprinde municipiile  Reșița și Caransebeș, orașele  Anina, Băile Herculane, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița și Oțelu Roșu, comunele Grădinari, Mehadia, Teregova, Ticvaniu Mare, Topleț.

Acest proiect va contribui la realizarea obiectivelor POIM în județul Caraș-Severin, prin:
 1. Creșterea numărului de locuitori ce vor beneficia de sisteme publice de alimentare cu apă conform cerințelor Directivei 98/83/EC, în localități cu mai mult de 50 locuitori, astfel:
 • în aria Proiectului, populația care va beneficia de servicii de alimentare cu apă conform prevederilor Directivei 98/83/EC va crește de la 206.363 locuitori în prezent, la 319 locuitori după implementarea proiectului.
 1. Creșterea nivelului de colectare a încărcării organice biodegradabile și conectarea la sisteme conforme de epurare a apelor uzate, conform cerințelor Directivei nr. 91/271/EEC, în aglomerări cu peste 2.000 l.e., astfel:
 • în aria Proiectului, nivelul de conectare la servicii de apă uzată conforme cu Directiva 91/271/EEC va crește de la 177.454 l.e. (46%) în prezent, la 306.329 l.e. (85%) după implementarea proiectului.
OBIECTIVELE PRINCIPALE PENTRU INFRASTRUCTURA DE APA POTABILĂ
 • înființarea de sisteme noi de alimentare cu apă;
 • asigurarea continuității, calității și siguranței in furnizarea serviciului de alimentare cu apă, prin înființarea unor sisteme de apa zonale, constând din surse și aducțiuni care vor asigura sistemelor actuale cantitatea de apa conform cerinței și calitatea conform normelor in vigoare;
 • reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă actuale și extinderea acestora acolo unde sunt necesare, în vederea creșterii gradului de conectare a populației la serviciile de alimentare cu apă;
 • execuția de branșamente la rețelele existente de distribuție în localitățile urbane și rurale în care există rețea de alimentare cu apă, în vederea atingerii gradului de conformare;
 • reabilitarea rezervoarelor existente, în vederea asigurării siguranței în exploatarea sistemelor;
 • construirea de stații de tratare a apei, pentru asigurarea calității apei potabile conform reglementărilor actuale;
OBIECTIVELE PRINCIPALE PENTRU INFRASTRUCTURA DE APA UZATA
 • creșterea gradului de conectare la sistemele de canalizare, prin extinderea rețelelor de canalizare existente;
 • înființarea de sisteme de canalizare în aglomerările rurale de peste 2.000 locuitori.
 • extinderea stațiilor de epurare.

 

Investițiile privind canalizarea apelor uzate menajere propuse prin proiect deservesc localități din zona urbană și rurală a județului, din următoarele unități administrativ teritoriale:

Reșița, Caransebeș, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița, Oțelu Roșu, Anina, Băile Herculane, Topleț, Mehadia.

Pentru colectarea și epurarea apelor uzate provenite din aglomerările rurale în care se înființează rețele de canalizare au fost identificate soluțiile tehnice optime de colectare și epurare a apelor uzate astfel încât exploatarea lor să se facă cu costuri minime. Astfel, în funcție de configurația terenului, de capacitatea stațiilor de epurare existente, de situația cursurilor de apă care pot fi emisari ai efluentului epurat, aglomerările din zona proiectului au fost grupate în clustere deservite de câte o singură stație de epurare.

OBIECTIVE SPECIFICE
 • rata de conectare în aria de implementare a proiectului va crește de la 90% în prezent la 100% după implementarea proiectului.
 • rețeaua de canalizare va fi reabilitată pe o lungime totală de 53,951 km și extinsă cu 55.618 km.111 de gospodării vor fi racordate la rețeaua de canalizare.
 • rețeaua de apă potabilă va fi extinsă cu 21.800 km lucru ce va permite racordarea a peste 6.500 noi gospodării ce vor beneficia de apă potabilă.
 • 13 dispecerate locale, câte unu pentru fiecare localitate cuprinsă în proiect.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021- 2027.