Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Caraș-Severin / Regiunea Vest, în perioada 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027

worthy-caucasian-workman-overalls-with-helmet-head-standing-tanker-screwing-valve-scaled.jpg
working-male-inspection-weld-underground-tank-equipment-tunnel-by-using-flashlight-side-confined-scaled.jpg
0 +
cetățeni beneficiari ai investiției
Ce dorim să realizăm

Obiectivul proiectului

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin, prin creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentarii cu apă potabilă a populației. Prin investițiile cuprinse în acest proiect se continuă procesul de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată realizat în etapa 2007-2013 și se demarează investiții în extinderea/înființarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în cinci comunități rurale din județ.

rata de conectare va crește de la 90% la 100% după implementarea proiectului.

apa de calitate, furnizată în condiții de siguranță pentru toți locuitorii.

6.111 noi racorduri la rețeaua de canalizare.

53,951 km de rețea canalizare vor fi reabilitați.

Opt orașe și cinci comune din județul Caraș-Severin cuprinse în proiect.

Investițiile din cadrul Proiectului se vor desfășura în județul Caraș – Severin, într-un areal geografic care cuprinde municipiile Reșița și Caransebeș, orașele Anina, Băile Herculane, Bocșa, Moldova Nouă, Oravița și Oțelu Roșu, comunele Grădinari, Mehadia, Teregova, Ticvaniu Mare, Topleț.

0 +

noi gospodării racordate la rețeaua de apă

0 km+

rețea de canalizare nouă

0 km+

rețea de apă reabilitată

0 +

dispecerate locale