Romair Consulting a semnat contractul de Asistență Tehnică pentru “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020” în data de 31.05.2023

#Romair Consulting în asociere cu Gestion Integral del Suelos și Omicron Ampero a semnat în data de 06.06.2023 Contractul de servicii “CS-CS-1 Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Supervizarea Lucrărilor din cadrul “Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Caraș-Severin/Regiunea Vest, în perioada 2014-2020”.

Cand cauți excelența, muncești pentru ea și iți dorești reușita, rezultatele nu întârzie să apară și sunt pe măsura efortului depus!

  • Aportul Proiectului la conformarea cu Directiva 98/83/EC constă în creșterea nivelului de servicii conforme de alimentare cu apă în aria Proiectului, de la o rată de 62% în prezent, la 92% după implementarea Proiectului.
  • Aportul Proiectului la implementarea Directivei 91/271 constă în creșterea ratei de colectare și tratare corespunzătoare a apelor uzate menajere, de la 44% în prezent, la 85% după implementarea Proiectului.

De asemenea, vestea este foarte bună și pentru județul Caraș-Severin, unde Operatorul Regional Aquacaraș S.A., va depune toate eforturile pentru asigurarea accesului la servicii publice de apă și canalizare de calitate și pentru dezvoltarea durabilă a zonei!

sursa: romair.ro

Tags :
Share :